Odštìpnę závod Piešany Odštìpnę závod Banská Bystrica Odštìpnę závod Bratislava Odštìpnę závod Piešany Odštìpnę závod Banská Bystrica Odštìpnę závod Košice
Stany i przepływy   05.12.2018 10:28     UWAGA: Wszelkie przedstawione dane sč danymi niegwarantowanymi
   Widok ogólny   

Legenda:
  = dane nie sč dostêpne
  = sucho
  = 0 (stan normalny)
  = 1 (stopień czuwania)
  = 2 (stopień gotowoœci)
  = 3 (stopień zagrożenia)
  = podniesienie stanu wody o 30 cm lub wiêcej w cičgu 3 godzin
  = spadek stanu wody o 20 cm lub wiêcej w cičgu 3 godzin

:

Závod Povodie Moravy

Závod vnútornęch vôd Šamorín

Závod vnútornęch vôd Komárno
Dla nastempnych informacii ze stacji pomiarowych (kategoria C) ałbo innych stacii trzeba vybracz zawod
 SLOVENSKĘ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepnę závod Bratislava © 2018
Aplikacja opracowana przez  MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018
System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych Slovenskego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2018