Odštěpný závod Piešťany Odštěpný závod Banská Bystrica Odštěpný závod Bratislava Odštěpný závod Piešťany Odštěpný závod Banská Bystrica Odštěpný závod Košice
Stavy a prietoky   24.10.2021 06:31     Všetky uvedené údaje sú bez záruky
   Celkový prehliad   

Legenda:
  = údaj nie je k dispozícii
  = sucho
  = 0 (normálny stav)
  = 1 (bdelosť)
  = 2 (pohotovosť)
  = 3 (ohrozenie)
  = vzostup stavu o 30 cm a viac za 3 hod
  = pokles stavu o 20 cm a viac za 3 hod

Územná působnosť o.z.:

Závod Povodie Moravy

Závod vnútorných vôd Šamorín

Závod vnútorných vôd Komárno
Pre dalšie informácie z pomocných hlásnych staníc (kategória C) iba iných merných profilov kliknite na príslušný závod
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod Bratislava © 2021
Aplikácia vyrobená firmou  MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021
Systém využíva i údaje z meracích staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu © 2021