Odštěpný závod Košice Odštěpný závod Bratislava Odštěpný závod Piešťany Odštěpný závod Bratislava Odštěpný závod Piešťany Odštěpný závod Banská Bystrica Odštěpný závod Košice
Stavy a průtoky   16.04.2021 08:00     UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky.
   Celkový přehled   

Legenda:
  = údaj není k dispozici
  = sucho
  = 0 (normální stav)
  = 1 (bdělost)
  = 2 (pohotovost)
  = 3 (ohrožení)
  = nárůst stavu o 30 cm a více za 3 hod
  = pokles stavu o 20 cm a více za 3 hod

Územní působnost o.z.:

horný Hron

stredný Hron

dolný Hron a dolný Ipeľ

horný Ipeľ

Slaná
Pro další informace z pomocných hlásných profilů (kategorie C) nebo jiných měrných profilů klikněte na příslušný závod
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica © 2021
Aplikace vyrobena firmou  MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021
Systém využívá i data z měřících stanic Slovenského hydrometeorologického ústavu © 2021