Odštìpnę závod Košice Odštìpnę závod Bratislava Odštìpnę závod Piešany Odštìpnę závod Bratislava Odštìpnę závod Piešany Odštìpnę závod Banská Bystrica Odštìpnę závod Košice
Stany i przepływy   16.04.2021 08:00     UWAGA: Wszelkie przedstawione dane sč danymi niegwarantowanymi
   Widok ogólny   

Legenda:
  = dane nie sč dostêpne
  = sucho
  = 0 (stan normalny)
  = 1 (stopień czuwania)
  = 2 (stopień gotowoœci)
  = 3 (stopień zagrożenia)
  = podniesienie stanu wody o 30 cm lub wiêcej w cičgu 3 godzin
  = spadek stanu wody o 20 cm lub wiêcej w cičgu 3 godzin

:

hornę Hron

strednę Hron

dolnę Hron a dolnę IpeŸ

hornę IpeŸ

Slaná
Dla nastempnych informacii ze stacji pomiarowych (kategoria C) ałbo innych stacii trzeba vybracz zawod
 SLOVENSKĘ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepnę závod Banská Bystrica © 2021
Aplikacja opracowana przez  MGE Data s.r.o. © 1996 - 2021
System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych Slovenskego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2021