Povodie Hrona Povodie Bodrogu a Hornádu Povodie Dunaja Povodie VáhuSlovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Banská Štiavnica

Systém využíva aj údaje z meracích staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu r. 2009

K 1.11.2021 bude služba portálu povodia.sk (STAVY A PRIETOKY) ukončená!!!