Horný Váh Stredný Váh I Stredný Váh II Dolný Váh Horná Nitra Dolná Nitra Odštěpný závod Bratislava Odštěpný závod Banská Bystrica Odštěpný závod Košice Odštěpný závod Bratislava Odštěpný závod Piešťany Odštěpný závod Banská Bystrica Odštěpný závod Košice
Stavy a průtoky   04.10.2012 15:26     UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky.
   Celkový přehled   

Legenda:
  = údaj není k dispozici
  = sucho
  = 0 (normální stav)
  = 1 (bdelost)
  = 2 (pohotovost)
  = 3 (ohrožení)
  = nárast stavu o 30 cm a více za 3 hod
  = pokles stavu o 20 cm a více za 3 hod

Územní pôsobnosť o.z.:

Horný Váh

Stredný Váh I

Stredný Váh II

Dolný Váh

Horná Nitra

Dolná Nitra
Pro další informace z pomocných hlásných profilů (kategorie C) nebo jiných měrných profilů klikněte na příslušný závod
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod Piešťany © 2012
Aplikace vyrobena firmou  MGE Data s.r.o. © 1996 - 2012
Systém využívá i dáta z meřících stanic Slovenského hydrometeorologického ústavu © 2012