Horný Váh Stredný Váh I Stredný Váh II Dolný Váh Horná Nitra Dolná Nitra Odštěpný závod Bratislava Odštěpný závod Banská Bystrica Odštěpný závod Košice Odštěpný závod Bratislava Odštěpný závod Piešany Odštěpný závod Banská Bystrica Odštěpný závod Košice
Stany i przepływy   04.10.2012 15:26     UWAGA: Wszelkie przedstawione dane sš danymi niegwarantowanymi
   Widok ogólny   

Legenda:
  = dane nie sš dostępne
  = sucho
  = 0 (stan normalny)
  = 1 (stopień czuwania)
  = 2 (stopień gotowoœci)
  = 3 (stopień zagrożenia)
  = podniesienie stanu wody o 30 cm lub więcej w cišgu 3 godzin
  = spadek stanu wody o 20 cm lub więcej w cišgu 3 godzin

:

Horný Váh

Stredný Váh I

Stredný Váh II

Dolný Váh

Horná Nitra

Dolná Nitra
Dla nastempnych informacii ze stacji pomiarowych (kategoria C) ałbo innych stacii trzeba vybracz zawod
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod Piešany © 2012
Aplikacja opracowana przez  MGE Data s.r.o. © 1996 - 2012
System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych Slovenskego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2012