Horný Váh Stredný Váh I Stredný Váh II Dolný Váh Horná Nitra Dolná Nitra Odštěpný závod Bratislava Odštěpný závod Banská Bystrica Odštěpný závod Košice Odštěpný závod Bratislava Odštěpný závod Piešťany Odštěpný závod Banská Bystrica Odštěpný závod Košice
Stavy a prietoky   04.10.2012 15:26     Všetky uvedené údaje sú bez záruky
   Celkový prehľad   

Legenda:
  = údaj nie je k dispozícii
  = sucho
  = 0 (normálny stav)
  = 1 (bdelosť)
  = 2 (pohotovosť)
  = 3 (ohrozenie)
  = vzostup stavu o 30 cm a viac za 3 hod
  = pokles stavu o 20 cm a viac za 3 hod

Územná působnosť o.z.:

Horný Váh

Stredný Váh I

Stredný Váh II

Dolný Váh

Horná Nitra

Dolná Nitra
Pre dalšie informácie z pomocných hlásnych staníc (kategória C) iba iných merných profilov kliknite na príslušný závod
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod Piešťany © 2012
Aplikácia vyrobená firmou  MGE Data s.r.o. © 1996 - 2012
Systém využíva i údaje z meracích staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu © 2012