Stavy a prietoky   04.10.2012 15:26     Všetky uvedené údaje sú bez záruky
 
 Stanica: VN Orava
 Tok: Orava
Povodne
1. stupeň povodňovej aktivity:  [m n.m.]
2. stupeň povodňovej aktivity:  [m n.m.]
3. stupeň povodňovej aktivity:  [m n.m.]
Sucho
Q355:  [m3.s-1]
Poznámka:  
 
Stupne povodňovej aktivity:
  = 0 (normálny stav)
  = 1 (bdelosť)
  = 2 (pohotovosť)
  = 3 (ohrozenie)

 

Vodný stav H [m n.m.]: 1
 
Odtoky Q [m3.s-1]:

 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Odštepný závod Piešťany © 2012
Aplikácia vyrobená firmou  MGE Data s.r.o. © 1996 - 2012
Systém využíva i údaje z meracích staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu © 2012