Celková mapa:
VD Liptovská Mara   
Hubová   
VD Orava   
Dierová   
Strečno   ?
Čadca   
VD Nosice   
VD Sĺňava   
Hlohovec   
VD Kráľová   
Nitrianska Streda   
Nové Zámky   
Stupne povodňovej aktivity:
  = 
údaj nie je k dispozícii
  = 
0 (normálny stav)
  = 
1 bdelosť)
  = 
2 (pohotovosť)
  = 
3 ohrozenie)
  = 
vzostup stavu o 30 cm a viac za 3 hod
  = 
pokles stavu o 20 cm a viac za 3 hod
Orientačná mapa